Eurus Law Service

Sutarčių rengimas

Viena iš pagrindinių EU-RUS Law Service specializacijos verslo teisės srityje sričių yra sutarčių rengimas, peržiūra, auditas. EU-RUS Law Service teisininkai organizuoja ir veda seminarus, konferencijas verslo teisės sutarčių sudarymo temomis.

Sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Vadovaujantis sutarties laisvės principu, šalys gali susitarti dėl sutarties sąlygų, tačiau pabrėžtina, jog šalių susitarimai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms.

Rengiant sutartis reikia gerai išmanyti įstatymus, reglamentuojančius susitarimo objektą, žinoti teismų praktiką tuo klausimu, vadovautis pusiausvyros principu ir tuo pačiu pilnai atstovauti savo Klientą, t.y. siekti pilnos Jūsų interesų apsaugos.

EU-RUS Law Service teisininkai konsultuoja, parengia ir koreguoja Jūsų sutartis atsižvelgdami į sutarčių pusiausvyros, teisingumo, šalių lygybės principus bei praktišką sutarčių vykdymą, Jūsų verslo srities specifiką, teismų praktiką ir kitus aspektus.

Profesionaliai parengta sutartis apsaugos Jūsų interesus kilus konfliktui, padės jį išspręsti greičiau, Jums patogiu – sutartyje numatytu būdu.


EU – RUS Law Service rekomenduoja

Susitvarkyti savo bendradarbiavimo su klientais šabloninę sutartį – atlikti teisinį auditą:

Įmonės dažniausiai turi savo sutarčių šablonus, kuriuos pasirašinėja su Klientais. EU-RUS Law Service atlieka Jūsų sutarčių teisinį auditą – peržiūri ir sutvarko, rekomenduoja geriausius ir naudingiausius Jums sprendimus, kad Jūsų įmonė dirbtų pagal Jūsų interesus atitinkančią ir Jus apsaugančią sutartį. Sutarties teisinį auditą rekomenduotina atlikti kartą per keletą metų, kad būtumėte tikri, jog Jūsų įmonės interesai apsaugoti pilnai.

Susitvarkyti įmonės ir darbuotojų darbo sutartis, pasirašyti įmonės interesus apsaugančius susitarimus:

Darbo sutarčių paketas – skirtas įmonėms, norinčioms sukurti teisingą darbo politiką, pilnai susitvarkyti įmonės vidaus reikalus:

 • Darbo sutartys (auditas)
 • Kolektyvinės sutartys (auditas ir parengimas)
 • Pareiginiai nuostatai (auditas ir parengimas)
 • Darbo tvarkos taisyklės (auditas ir parengimas)
 • Nekonkuravimo sutartys (auditas ir parengimas)
 • Konfidencialumo sutartys (auditas ir parengimas)
 • Pilnos materialinės atsakomybės sutartys (auditas ir parengimas)

EU-RUS Law Service rekomenduoja patikėti šiuos klausimus teisininkui, kuris peržiūrės ir pakoreguos, papildys Jūsų įmonėje jau esančias sutartis arba sudarys naujus susitarimus atsižvelgiant į Jūsų įmonės specifiką, pagrindines problemas ir pageidavimus. Atkreiptinas dėmesys, jog visų septynių sutarčių paketas parengiamas už priimtiną kainą, todėl rekomenduojame kreitis į EU – RUS Law Service, pasinaudodami profesionalų pagalba, Jūs laimėsite.

Kreiptis į sutarčių teisės profesionalus dėl Jums pateiktų pasirašymui sutarčių peržiūros:

Dažnai tenka ne teikti, bet gauti sutartį pasirašymui iš kitos šalies. Tokiu atveju būtina sutartį skaityti ir suprasti. Siekiant pilnai atstovauti Klientą, apsaugoti jo interesus, taupydami jo laiką bei energiją - EU RUS Law Service dalyvauja sutarties projekto derybose, teisininkas iš anksto numato galimas problemas ir eliminuoja riziką prieš vykdant sutartį.

Prireikus naujos sutarties – visada konsultuotis ir bendradarbiauti su toje srityje patyrusiais teisininkais:

EU – RUS Law Service rengia naujas sutartis, kurios leidžia Jums ramiai dirbti ir neeikvoti jėgų bei energijos teisinėms problemoms spręsti. Mūsų teisininkai siekia, jog išvengtumėte rūpesčių, todėl dirbdami pagal gerai parengtą sutartį, Jūs laimite iš anksto.

EU – RUS Law Service parengs specialiai Jums pritaikytą geriausią sutarties variantą:

 • Pirkimo – pardavimo sutartys
 • Statybos Rangos sutartys
 • Vežimo, transporto sutartys
 • Jungtinės veiklos sutartys
 • Paskolos sutartys
 • Nuomos sutartys
 • Ir kiti susitarimai.

EU – RUS Law Service dirba sutarčių teisės srityje tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje erdvėje.


RENGIAME IR DALYVAUJAME KONFERENCIJOSE, SEMINARUOSE VERSLO SUTARČIŲ TEMA.

INFORMACIJĄ APIE ARTIMIAUSIĄ RENGINĮ RASITE ČIA: „Dažniausiai verslo sutarčių daromos klaidos ir kaip jų išvengti 2014"

Kreipkitės nurodytais kontaktais, mielai atsakysime į Jums kylančius klausimus.

INFORMACIJĄ APIE ARTIMIAUSIĄ RENGINĮ RASITE ČIA: „Dažniausiai verslo sutarčių daromos klaidos ir kaip jų išvengti 2014"