Eurus Law Service

Teisinės paslaugos

EU–RUS Law Service specializuojasi tik verslo teisės srityje, todėl gali užtikrinti aukščiausios kokybės Jūsų įmonės interesų atstovavimą.

Mes užtikriname, kad kiekvieną Jūsų klausimą spręs teisininkai profesionalai, specializuojantys būtent su Jūsų problema susijusioje teisės srityje.

Kasdienėje įmonės veikloje - tiek įmonės vadovui, tiek finansininkui ar personalo/pardavimų/pirkimų vadovui, prieš priimant tam tiktus sprendimus, atsiradus problemoms ar kilus ginčui yra būtina teisininko konsultacija.


Jūsų įmonės teisininkas

Sudarant nuolatinę teisinių paslaugų sutartį, kuri parengiama atsižvelgiant į kiekvieno Kliento individualius poreikius, Jūsų įmonei paskiriamas teisininkas, į kurį Jūs kreipiatės visais Jums rūpimais klausimais:

 • Dėl darbo teisės (kolektyvinės sutartys, atleidimai, drausminės nuobaudos ir kt.)
 • Dėl sutarčių, susitarimų ar kitų dokumentų peržiūrėjimo bei parengimo
 • Dėl Jūsų įmonės atstovavimo derybose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis
 • Dėl ikiteisminio ir/ar teisminio skolų išieškojimo
 • Dėl kreditingumo ataskaitų teikimo apie Jūsų klientus, partnerius, skolininkus
 • Dėl kitų teisinių paslaugų

Nauda Jums

 • Jūs išvengiate teisininko darbo vietos įkūrimo bei išlaikymo išlaidų
 • Jums nereikia mokėti socialinio draudimo bei gyventojų pajamų mokesčių
 • Jūs galėsite pasirinkti Jums priimtiniausią mokėjimo už teisines paslaugas būdą (kas mėnesį/ kas metus)
 • Jūs esate tikras dėl atsakomybės už atliktus darbus
 • Jūs nuolatos gaunate ataskaitas apie atliktus darbus
 • Jūs galite bet kada nutraukti teisinių paslaugų sutartį

Prieš pradedant bendradarbiavimą pirmiausia išsiaiškinami Kliento poreikiai, įvertinama veiklos specifika ir pateikiami keli individualūs pasiūlymai. Jūs pasirenkate Jums naudingiausią sprendimą.

Dėl Jūsų įmonės teisininkas – susisiekime kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais.


EU–RUS Law Service taip pat teikia vienkartines teisines paslaugas

Sutarčių teisinis auditas

Teisininkas peržiūri ir pakeičia, rekomenduoja įsitraukti arba pašalina tam tikrus Jūsų sutarties punktus su Klientais, taip pat audituodami sutartį, numatome sutarties punktus, leidžiančius ateityje lengvai (pagal sutartį) išspręsti kylančius ginčus, įtraukiame Jums naudingas ir sutarties lygybės bei kitiems principams neprieštaraujančias sąlygas.

Teisminis skolų išieškojimas

Dokumentų teismui parengimas, papildomų dokumentų surinkimas ir parengimas, siekiant prisiteisti skolą Lietuvoje ar užsienyje.

Derybos esant ginčui dėl skolos ar kitų klausimų

Kiekvieną problemą siekiame išspręsti kuo ekonomiškesniu Jums būdu, todėl prieš kreipiantis į teismą yra vedamos derybos, rengiami pranešimai kitai ginčo šaliai, dalyvaujama susitikimuose, renkami papildomi įrodymai.

Statybos teisė

Tai viena iš pagrindinių mūsų veiklos sričių. Atstovaujame Jus viešuosiuose konkursuose, rengiame statybos Rangos, Subrangos ir kitas sutartis, konsultuojame dėl darbų perdavimo, trūkumo šalinimo, sutarties vykdymo, nuostolių atlyginimo ir kitų susijusių klausimų.

Darbo teisė

Darbuotojų ir darbdavių teisinis atstovavimas, kolektyvinių, konfidencialumo, nekonkuravimo, pilnos materialinės atsakomybės ir kitų sutarčių su darbuotojais rengimas, suminės darbo laiko apskaitos įvedimas, konsultacijos darbuotojų atleidimo klausimais.

Prievolių teisė

Skolų pirkimo, pardavimo, perleidimo, klausimai.

Transporto teisė

Tai viena iš pagrindinių mūsų veiklos sričių. Atstovaujame Jus ginčuose dėl žalos, rengiame vežimo, ekspedijavimo ir kitas sutartis, konsultuojame nuostolių atlyginimo ir kitais klausimais.

Tarptautinė komercinė teisė

Lietuvos ir užsienio valstybių verslo teisės klausimai.

Bankroto teisė

Inicijuojame, ruošiame ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo. Bendradarbiaudami su bankroto administravimo paslaugas teikiančiomis kompanijos galime administruoti visą procesą.

Įmonių Lietuvoje ir užsienyje steigimas

Konsultuojame juridinių asmenų juridinio statuso pasirinkimo klausimais, steigiame įmones Lietuvoje ir užsienyje, rengiame įmonės vidaus dokumentus, akcijų pirkimo – pardavimo sutartis, rengiame dokumentus siekiant pertvarkyti įmones.


RENGIAME IR DALYVAUJAME KONFERENCIJOSE, SEMINARUOSE VERSLO SUTARČIŲ TEMA.

INFORMACIJĄ APIE ARTIMIAUSIĄ RENGINĮ RASITE ČIA: „Dažniausiai verslo sutarčių daromos klaidos ir kaip jų išvengti 2014"

 • Jūs išvengiate teisininko darbo vietos įkūrimo bei išlaikymo išlaidų
 • Jums nereikia mokėti socialinio draudimo bei gyventojų pajamų mokesčių
 • Jūs galėsite pasirinkti Jums priimtiniausią mokėjimo už teisines paslaugas būdą (kas mėnesį/ kas metus)
 • Jūs esate tikras dėl atsakomybės už atliktus darbus
 • Jūs nuolatos gaunate ataskaitas apie atliktus darbus
 • Jūs galite bet kada nutraukti teisinių paslaugų sutartį